Diaconie PG Drachten

Een aantal weken stond er in dit blad een algemeen stukje uit naam van de diaconie Drachten breed. Het stukje had, gezien de actualiteit, wel een update nodig. Hoeveel is de wereld veranderd in de afgelopen weken, maanden? We wisselen de coronatijd af met dan een beetje meer vrijheid gevolgd door een beetje minder vrijheid. Op dit moment neemt het virus weer in heftigheid toe. Tot 20 april zitten we, zoals het nu lijkt, in de lockdown. We merken een steeds groter worden verharding tussen zij die voor en zij de tegen alle maatregelen zijn.
Binnen al dit gebeuren ligt het kerkenwerk voor een groot deel stil, en zijn er online diensten. We ontmoeten elkaar online, toevallig in de supermarkt of helemaal niet meer. Voor de één zal alles een grotere impact hebben dan voor een ander.
Wat is de rol van de diaconie in deze tijd? Wat kunnen wij voor u en groter voor de gemeente en samenleving betekenen? De ervaringen van de diakenen is dat het wat stil is. Er komen weinig verzoeken voor ondersteuning in welke vorm dan ook. We kunnen zeggen, dat is mooi want dan gaat het wat dát betreft goed. Of zijn we door de stilte niet meer vindbaar? Of is de schroom om een vraag te stellen te groot.
Voor het schrijven van dit stukje heb ik de vier wijken gevraagd of ze nog iets op deze plek zouden willen melden. Van een diaken kreeg ik het volgende toegestuurd. Een Bijbeltekst met een stukje uitleg. (veertigdagentijd kalender 2021) Een mooi stukje dat goed weergeeft en ons oproept wat onze taak als diaconie is maar eigenlijk de taak is van ieder van ons.

“Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht”
Matheus 25:35/36

Als diaconie willen we er graag zijn voor de mensen die in welke vorm steun nodig hebben. Een onderdeel is het beroep kunnen en mogen doen als u financieel in de knel komt. We kunnen u in raad als in daad helpen. Als diaconie roepen we u ook om naar elkaar om te zien. Blijf de verbinding met elkaar zoeken, houdt contact. Wees er voor elkaar. Want deze corona gaat niemand ongemerkt voorbij. Of je nu ouder bent en de eenzaamheid voelt toenemen, of je nu alle dagen thuis moet werken en de scheidslijn werk en privé steeds smaller wordt, of je nu scholier of student bent en alle dagen je lessen thuis volgt en je klasgenoten enkel online ziet, of je nu ondernemer bent en je ziet je zaak langzaamaan afbrokkelen, of je nu... vult u zichzelf maar in.
“Geen mens kan iedereen helpen, maar iedereen kan iemand helpen” Max Lucado.

Als u contact met een diaken wilt neem dan contact met de diaken die toegewezen is aan uw wijk of sectie. Of stel de vraag via uw ouderling, contactpersoon of predikant. Al uw vragen worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Gemeente Smallingerland
Binnen de gemeente Smallingerland worden ook diverse initiatieven bedacht. Deze zijn vaak te vinden in regionale kranten of op sites. Via MOS zijn er de Wegwijzers. Hier kunt u terecht voor allerlei vragen op het gebied van hulp en zorg. Zie W: moswegwijzers.nl of u kunt met ze bellen, T: (0512) 33 41 12. Voor alle welzijns- en WMO-vragen kunt u ook een beroep doen op Carins en voor financiën bij het PING loket (onderdeel van Carins). Zie www.carins.nl of via T: (088) 506 54 00.

Namens de diaconie van de PG Drachten een hartelijke groet,
Arjan Boven

Vrije collecte 25 april
Voor de collecte van 25 april heeft de diaconie er voor gekozen om de opbrengst te doneren aan het Rode Kruis voor de Corona hulpverlening.
Het Rode Kruis helpt tijdens de coronacrisis in Nederland met medische zorg, voedsel, onderdak en psychosociale hulp. Rode Kruis vrijwilligers ondersteunen zorginstellingen, huisartsenposten en GGD ’s en vervoeren corona patiënten. Ook helpen zij met het uitdelen van voedselpakketten en boodschappenkaarten.

Namens het College van Diakenen.
Wietze van der Wal
secretaris

Rwanda foar Fryslân
“Wij in Rwanda bidden voor jullie. Bidden jullie ook voor ons?” Dat vroeg Placide, aan het einde van een Zoom sessie waarin wij heel veel vragen hadden gesteld aan hem en aan Grace, over de situatie in Rwanda, toen gespreksleider Evelyn Vrolijk van Kerk in Actie voeg of zij nog vragen voor ons hadden.

Woensdag 24 maart was er een online ontmoetingen over én met Rwanda. Zo’n 35 Friese kerken deden mee en ontmoetten via Zoom Placide en Grace, actief in het jeugdwerk van de Presbyteriaanse kerk. In het najaar van 2020 hadden we ze ook gesproken. Destijds was er een strenge avondklok, waren de scholen dicht en was erg geen uitzicht op verbetering. Het was fijn om ditmaal te horen dat de situatie qua corona sterk verbeterd was: minder besmettingen, minder ziekenhuisopnames, de scholen en kerken weer open en bijna geen nieuwe sterfgevallen meer. Ook zijn de eerste vaccins binnengekomen in het land. Eind maart 2021 zijn er inmiddels zo’n 350.000 prikken gezet.

Placide vertelde op indrukwekkende wijze dat de kerken weer open zijn en wat dat met hem doet. De kerk mag gebruik maken van zo’n 30 procent van de capaciteit. Dat wordt echter meestal niet gehaald, omdat mensen bang zijn om elkaar te besmetten. Kinderen onder de vijf en ouderen boven de 60 worden overigens nog niet toegelaten vanwege hun kwetsbaarheid. In Kigali maken veel gemeenten inmiddels ook online diensten, op het platteland minder. Maar ondanks alle beperkingen vertelt Placide hoeveel hoop het geeft om weer in de kerk te kunnen zijn, en mensen te ontmoeten!

“Bidden jullie ook voor ons?” Een mooie, maar ook ietwat confronterende vraag. Want, hoe vaak doe ik dat echt? Hoe vaak sta ik daar echt bij stil?

Het Kerk In Actie project Fryslân foar Rwanda zet zich in voor weeskinderen, jongeren en boeren.

  • De Diaconessen Rubengera leren boeren en boerinnen nieuwe, duurzame en productieve landbouwmethoden. Ze krijgen voorlichting, een praktische training en leggen ze zich toe op meer verschillende producten.
  • De EPR (Evangelisch Presbyteriaanse kerk Rwanda) wil een plek zijn van hoop, hulp en verzoening. In iedere kerk zijn er activiteiten voor jongeren zoals zondagsscholen en muziekgroepen, steun bij het volgen van een beroepsopleiding of het starten van een bedrijf. Ook zijn er gespreksgroepen van daders en slachtoffers, waar zij leren om goed te kunnen samenleven.
  • Mwana Ukundwa (geliefd kind) zet zich in voor de vele weeskinderen in Rwanda. Men zoekt opvangfamilies voor de kinderen en regelt onderdak en scholing voor kindgezinnen. Bij de oprichting in 1995 ging het om weeskinderen ten gevolge van de genocide en nu voor kinderen die wees zijn doordat hun ouders overleden aan aids.

Fryslân foar Rwanda!
Wij geloven in delen, om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Als ZWO PG Drachten willen we in actie komen voor ‘Fryslân foar Rwanda’. Dat kan alleen met uw gebed en steun! Doet u mee? Eén maal per maand is de opbrengst van de 1e collecte voor dit ZWO jaar-project. De eerstvolgende keer is zondag 18 april.
U kunt ook een bijdrage overmaken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Fryslân foar Rwanda.

Namens ZWO Drachten,
Maarten Rijken 

Postzegels
Uw postzegels kunt u inleveren bij:
De heer J. Bultsma

Laatste nieuws

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com